Náš vozový park

Rozvoz masa a uzenin je realizován vlastními chladírenskými vozy.

Copyright © RESAL s.r.o. 2007